Ski Chic – Varsity Stash!

 

 

 

 

 

 

 

Models: Fred Ellis, Maura Lysaght

Photographer: Melanie Gurney

Styling: Melanie Gurney